Tag: aaronfinch

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರೋನ್‌ಫಿಂಚ್‌ ವಿದಾಯ

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆರೋನ್‌ಫಿಂಚ್‌ ವಿದಾಯ

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ(Australia) ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರ ಆರೋನ್‌ಫಿಂಚ್‌(Aaron Finch) ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ  ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಿದಾಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.