Tag: acb officials

ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನಲೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ತಲಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ 2 ಲಕ್ಷ ಲಂಚದ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ...