Tag: Ahmadabad

ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸವಾಲು

ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸವಾಲು

ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.