Tag: annewershing

ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಡೈರೀಸ್ ಸಿರೀಸ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನ್ನಿ ವರ್ಶಿಂಗ್ ನಿಧನ ; ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಹಾಲಿವುಡ್

ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಡೈರೀಸ್ ಸಿರೀಸ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನ್ನಿ ವರ್ಶಿಂಗ್ ನಿಧನ ; ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಹಾಲಿವುಡ್

ಹಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ, ವ್ಯಾಂಪೈರ್‌ ಡೈರೀಸ್‌(The Vampire Diaries) ಸಿರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ FBI ಏಜೆಂಟ್ ರೆನೀ ವಾಕರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನ್ನಿ ವರ್ಶಿಂಗ್‌(Anne Wershing) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ