Tag: Ashgabat

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ ಅಶ್ಗಾಬಾತ್ ; ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಇನ್ನು, ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ(New Delhi) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮರ್ಸರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯನ್ನು 117ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.