Tag: Ashwagandha

ಅಶ್ವಗಂಧ Ban: ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

ಅಶ್ವಗಂಧ Ban: ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಶ್ವಗಂಧ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್

ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅಶ್ವಗಂಧವನ್ನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.