Tag: Bank Locker Fraud

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಚಿನ್ನ ಮಾಯ ; ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡುವ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಚಿನ್ನ ಮಾಯ ; ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಡುವ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಎಚ್ಚರ!

ನಮ್ಮ ವಿಜಯಟೈಮ್ಸ್ ತಂಡದ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಹಗರಣ! ಯಲಹಂಕದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್(Karnataka Bank) ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಣೆ!