Tag: Bhoothale

Village

ಗಂಡು ಭೂತಾಳೆ/ ಕತ್ತಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ

ಊರ ಕಡೆ ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರದ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಜೂಕಾದ ಭೂತಾಳೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಭೂತಾಳೆ ಅಂತಲೂ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ, ಭೂದು ಬಣ್ಣದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಭೂತಾಳೆಗೆ ಗಂಡು ಭೂತಾಳೆ ...