Tag: Bhubaneswar

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್, ಮಂಡೇಲಾರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಮಾರ್ಟಿನ್ ಲೂಥರ್, ಐನ್‍ಸ್ಟೈನ್, ಮಂಡೇಲಾರ ಬದುಕಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಕೆಲವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಅರಿಯದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.