Tag: Birds Sucide

Jathinga

ಜತಿಂಗ ಇದು ಸರಣಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ತಾಣ ; ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಪಕ್ಷಿಗಳು!

ಈ ಜತಿಂಗ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪಾಲಿನ ನರಕ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆ.