Tag: birth control pills

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ (birth control pills sideeffect) ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ...