Tag: bus accident in peru today

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಉರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ 29 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು

ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಉರುಳಿದ ಪರಿಣಾಮ 29 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವು

ಪೇರುವಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಲಿಮಾ ದಿಂದ 60 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟೆರಾ ಸೆಂಟ್ರೆಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ...