Tag: chandapura

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇ? ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಕೊಡದೆ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಶೋಷಣೆ

ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ವೇ? ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಕೊಡದೆ ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಶೋಷಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಕೊಳಚೆ ಕಾಲೋನಿ: ಮನುಷ್ಯರ ಜಾಗವೋ ಅಥವಾ ಹಂದಿಗಳ ಗೂಡೋ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಾ ನರಕ ಕೂಪ ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ನರಕ ಕೂಪ.

ಕೊಳಚೆ ಕಾಲೋನಿ: ಮನುಷ್ಯರ ಜಾಗವೋ ಅಥವಾ ಹಂದಿಗಳ ಗೂಡೋ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಾ ನರಕ ಕೂಪ ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ನರಕ ಕೂಪ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನರಕ ಕೂಪ ಈ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಹ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ.