Tag: Chandrachud

ಅಪಘಾತ, ಭೂಮಿ, ತೆರಿಗೆ, ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ : ಸಿಜೆಐ

ಅಪಘಾತ, ಭೂಮಿ, ತೆರಿಗೆ, ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪೀಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ : ಸಿಜೆಐ

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಸಿಜೆಐ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪೀಠವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.