vijaya times advertisements
Visit Channel

chris hemsworth daughter India

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth: ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ರೋಸ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ, ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ‘ಕ್ರಿಸ್ ಹೆಮ್ಸ್‌ವರ್ಥ್’!

ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಇವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ, ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಗೆ ‘ಇಂಡಿಯಾ ರೋಸ್’ (India Rose-Chris Hemsworth) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ.