Tag: cocoa beans

Beauty

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಸೇವನೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಹಿಯಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿಹಿ!

ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕವಾಗಿ ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಕೋಕಾ ಕೂಡ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.