Tag: commission scam

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಮೀಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಮೀಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ : ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೇ ಇಲ್ಲ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ (Government)ಬದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕಮೀಷನ್ ದಂಧೆ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.‌