Tag: constable

SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಐಟಿಬಿಪಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 10 ಕಡೇ ದಿನ

SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಐಟಿಬಿಪಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 10 ಕಡೇ ದಿನ

ಐಟಿಬಿಪಿ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿದೆ.