Tag: #country

Salary Credited

ನೌಕರನ ಖಾತೆಗೆ 43 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಂಬಳ ಹಾಕುವ ಬದಲು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಕಿದ ಸಂಸ್ಥೆ!

ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಬಾರಿಯಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 286 ಬಾರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್(Salary Credited) ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್(Message) ಬಂದಿದೆ!