Tag: covidcurbs

covid 19

ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಬಳಿಕ `ಕೋವಿಡ್ ನಿಷೇಧ’ ರದ್ದು ; ಮುಖದ ಮೇಲಿರುವ ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯ : ಕೇಂದ್ರ!

ಕೇಂದ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.