Tag: credit

ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಡೇಟಾ ಪಡೆದು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ, ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ

ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಡೇಟಾ ಪಡೆದು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ, ಆರ್‌ಬಿಐನಿಂದ ವಿನೂತನ ಕ್ರಮ

ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಡೇಟಾ ಪಡೆದು ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಮುಲ್‌ಗೆ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ 3 (RBI Credit to dairy ...