Tag: CRPC

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಕಾನೂನಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ, ಹೊಸ ಅಪರಾಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಿದೆ.