Tag: dakshinakannada

ನೀವಿದ್ದರೂ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ? : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ನೀವಿದ್ದರೂ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ? : ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್

ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಳೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನು ನೀವಿದ್ದರೂ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ? : ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದೆ.