Tag: Dingaleshwara Swamiji

ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯೂಟರ್ನ್: ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ! ಕಾರಣವೇನು?

ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯೂಟರ್ನ್: ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ! ಕಾರಣವೇನು?

ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.