vijaya times advertisements
Visit Channel

doctrate

mahadevswamy

ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿದ ಮೈಸೂರು ವಿವಿ!

ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ಎಂ.ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ(Mysuru Universitry) ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್(Doctrate) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.