Tag: Documents

Passport News: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್

Passport News: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪ್‌ಲೋಡ್

ಸರ್ಕಾರವು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪಡೆಯಲು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು

Aadhar Card

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ; ಆಧಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಳಾಸ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು.