Tag: Drama

Shimoga

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಟಕ ; ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಥಾ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅಡ್ಡಿ, ಕಲಾವಿದರ ಖಂಡನೆ

“ಜೊತೆಗಿರುವನು ಚಂದಿರ” ನಾಟಕವೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಧಾನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.