Tag: Egg Throws

ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜನಲ್ಲ : ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!

ನೀನು ನನ್ನ ರಾಜನಲ್ಲ : ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಎಸೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!

ಇದೇ ವೇಳೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲ ಜನರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೆನದು ಕೆಲವರು ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಇತರರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.