Tag: Electric Bikes

35,800 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ

35,800 ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರ

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರನೋಜ್ ಪೆಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.