Tag: escom

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರೆಂಟ್‌ ಬಿಲ್‌ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌ ! ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂರೆಟ್ ಬಿಲ್ : ಎಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರೆಂಟ್‌ ಬಿಲ್‌ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್‌ ! ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಕಂರೆಟ್ ಬಿಲ್ : ಎಸ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಬಿಲ್ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ(Software) ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಲ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಬಿಲ್ ಬಂದಿದೆ.