Tag: Excise Department

ಬಜೆಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್: ಮಧ್ಯದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ಬಜೆಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್: ಮಧ್ಯದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯ ಅಬಕಾರಿ‌ ಇಲಾಖೆಯು ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕರಡನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ನಿಯಮ 1968 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ.