Tag: Farooq abdullah

ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅಂಗ – ಫಾರುಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

ಕಾಶ್ಮೀರ ಎಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ಅಂಗ – ಫಾರುಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

ಕೌರ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯವು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ತೊರೆಯಲಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೋಬಲವನ್ನು ...