Tag: Fast Tag

ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ!

ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಂದಾಗಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ!

ಟೋಲ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟ್ಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸವಾರರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.