Tag: fines

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌: ದಂಡ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದವರಿಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ

ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್‌: ದಂಡ ಕಟ್ಟದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿದವರಿಗೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಫೈನ್‌ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರೆಲ್ಲರು ಇಂದೇ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ.