Tag: Flu Like Symptoms in Every House

ಕೊರೊನಾ ನಡುವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ

ಕೊರೊನಾ ನಡುವೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದ ಭೀತಿ

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇರುವದು ದೃಢವಾಗಿದೆ.