Tag: Foreign citizenship

2011ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ತೊರೆದು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 17.50 ಲಕ್ಷ ಜನರು..!

2011ರಿಂದ ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವ ತೊರೆದು ವಿದೇಶಿ ಪೌರತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ 17.50 ಲಕ್ಷ ಜನರು..!

New Delhi : 2011ರಿಂದ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ವರೆಗೆ 17.50 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ತೊರೆದು, ವಿದೇಶಗಳ ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ (India to Foreign citizenship) ...