Tag: forms

ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 4 ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ; ಯಾರು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಬೇಕು?

ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ 4 ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ; ಯಾರು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿಮಾಡಬೇಕು?

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಐಟಿಆರ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ.