Tag: forum mall

ಕೋರಮಂಗಲ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ಫೋರಂಮಾಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಮಡ್‌ಪೈಪ್‌ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪೋಟ, ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಮಹಡಿಗಳು

ಕೋರಮಂಗಲ ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ: ಫೋರಂಮಾಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಮಡ್‌ಪೈಪ್‌ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪೋಟ, ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಮಹಡಿಗಳು

ಕೋರಮಂಗಲದ ಫೋರಂ ಮಾಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ಮಡ್‌ಪೈಪ್‌ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸ್ಪೋಟ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಮಹಡಿಗಳು