Tag: GhulamRasoolBalyavi

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧರನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಗುಲಾಂ ರಸೂಲ್ ಬಲ್ಯಾವಿ!

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಯೋಧರನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ ಗುಲಾಂ ರಸೂಲ್ ಬಲ್ಯಾವಿ!

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಭಯವಿದ್ದರೆ, ಶೇ.30% ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.