Tag: global automobile manufacturer

Ratan tata

2022 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ $350 ಶತಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ರತನ್ ಟಾಟಾ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಹೌದು, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದೆ, ಆದರೆ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು.