Tag: Global company

Azim Premji

ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಅಜೀಮ್ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ : 2020ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ದಾನದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ದಾನಕ್ಕೆ(Donate) ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.