Tag: governmentvehicle

ಗುಜರಿಗೆ ಬೀಳಲಿವೆ 9 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳು: ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

ಗುಜರಿಗೆ ಬೀಳಲಿವೆ 9 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿಗಳು: ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ

15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳು ರೋಡಿಗಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ 9 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು(Government Vehicle) ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ.