Tag: grains

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂಪರ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬಂಪರ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು 184 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2020-21 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ