Tag: Groophi

‘ಗ್ರೂಫಿ’ಗೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ

‘ಗ್ರೂಫಿ’ಗೆ 25ರ ಸಂಭ್ರಮ

ನಾವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್‌ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ...