Tag: Gujarat Government

Bilkis Bano

Bilkis Bano ಪ್ರಕರಣದ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳು 1,000 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪೆರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು : ವರದಿ

ಇದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೋ ಅವರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೊಂದ 11 ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಜೈಲಿನಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು.

Culprits Must be sent to jail

Bilkis Bano Case: ಬಿಲ್ಕಿಸ್ ಬಾನೊ ಪ್ರಕರಣ ‘ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರುವವರೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ’ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದ ಮುಸ್ಲಿಮರು

ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡುವಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.