Tag: halalsticker

halal cut

ಅನ್ಯ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಹಲಾಲ್‌’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌ ಯಾಕಿರುತ್ತೆ ; ‘ಹಲಾಲ್‌’ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಓ.ಕೆ, ಬೇರೆದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ?

‘ಹಲಾಲ್‌’(Halal) ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಓ.ಕೆ, ಬೇರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಹಲಾಲ್‌’ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‌(Halal Sticker) ಯಾಕಿರುತ್ತೆ?