Tag: hampi

sri rama

ಶ್ರೀರಾಮ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲೇ ; ಅದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ!

ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮ(Sri Ram) ಹನುಮನನ್ನು(Hanuman) ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕಿಷ್ಕಿಂದೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?