Tag: hasana

2 ಗಂಡಾನೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ; ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶ್ವಾಶತ ಪರಿಹಾರ : ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯ್ಯ

2 ಗಂಡಾನೆಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಕಾಲರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆ; ಕಾಡಾನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶ್ವಾಶತ ಪರಿಹಾರ : ಕೆ.ಗೋಪಾಲಯ್ಯ

ಡಿ.13 ರಂದು ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಜನ ಸಂಕಲ್ಪಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.