Tag: Hauntedf House

Kundanbagh

ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಜನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳ್ತಾರೆ!

ದೇವರಿದ್ದಾನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೆವ್ವಗಳಿವೆಯಾ? ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಲವಾದುದು.