Tag: Height

Mt Everest

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತದ ನಿಖರವಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದುಇವರೇ ನೋಡಿ

ರಾಧಾನಾಥ್ ಸಿಕ್ದರ್(Radhanath Sikdar). ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಈ ಬುದ್ದಿವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು, ನ್ಯೂಟೋನಿಯನ್ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.